> giethoorn

Giethoorn


Vermaning GiethoornDe Doopsgezinde gemeente te Giethoorn behoort tot de oudste van het land. Tussen 1563 en 1565 bezocht Leenaert Bouwens deze gemeente en doopte er 5 personen. 
Al spoedig - in de 16e eeuw - zien we de gemeente in tweeën gesplitst. Voortaan zou er een gemeente zijn van Giethoorn Noordzij en een van Giethoorn Zuidzij. De splitsing die eerst alleen maar geografisch van aard was, kreeg al vrij vroeg ook godsdienstige betekenis. 

De Zuidzij sloot zich aan bij de z.g.n. Zonsche Sociëteit, terwijl de Noordzij zich tenslotte aansloot bij de Dantziger Oude Vlamingen, de meest behoudende groep onder de Doopsgezinden. Later spreekt men ook wel van Fijne Mennisten (Noordzij) en Grove Mennisten (Zuidzij). Tot 1890 leefden de twee Doopsgezinde gemeenten naast elkaar voort. Giethoorn Noordzij begon echter steeds meer een kwijnend bestaan te leiden, hoewel het steeds een eigen oudste heeft gehad. 
Op 2 januari 1890 echter kwam de kerkenraad van Zuidzij samen met alle leden (ongeveer 8) van de gemeente Noordzij om over een ineensmelting te spreken. Het resultaat was dat alle leden overgingen. De officieëlle afkondiging van dit belangrijke feit vond op 5 januari daarop plaats. Dan zijn de beide gemeenten, die enige eeuwen naast elkaar hadden geleefd, weer tot één geworden. 

De Doopsgezinde gemeente Giethoorn telt op dit moment 70 leden en 14 vrienden, maar het aantal mensen dat door de gemeente bereikt wordt is vele malen groter dan het ledental. 

Overigens behoorde Giethoorn tot de eerste Doopsgezinde gemeenten die een zondagsschool voor kinderen openden (in 1895).

 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Giethoorn   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Steenwijk
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2023 Doopsgezind.nl