home > steenwijk > over ons

Over ons

Wel in de wereld, niet van de wereld...

Doopsgezinden maken deel uit van de samenleving en nemen daarin hunverantwoordelijkheid, maar ze blijven kritisch ten aanzien van wereldsezaken, die niet met de bijbels boodschap stroken.De Doopsgezinde Gemeente Steenwijk is een kleine, maar heel actieve gemeente.

Dit blijkt uit - naast de reguliere kerkdienst op zondag - de vele activiteiten en bijeenkomsten.

Leerhuis

De winterperiode is bij uitstek geschikt om eens een "verdiepingsles" te krijgen. Ds. Matthijs de Vries verzorgt het Leerhuis.

Zusterkring

Actieve zusters in de gemeente komen eens per maand bijeen.

Vermaning Actief

Tijdens de winterperiode wordt eens per maand, onder de naam Vermaning Actief, een (muzikale) lezing gegeven op de woensdagavond. Vaak is er een gastspreker uitgenodigd. Een goed bezochte activiteit.

Tentoonstellingen

Elk jaar vinden er in de zomerperiode, tijdens de Midweekfeesten, tentoonstellingen plaats. Dit kan een schilderijtentoonstelling zijn, maar ook quilts of andere kunstvormen. Zeer de moeite waard om dit te bezoeken. Galerie De Vermaning heet u van harte welkom.

Mennocaf

Tevens kunt u tijdens deze woensdagen even uitblazen in het zogenaamde Mennocaf

Vredesweek

Elk jaar in september is er de zogenaamde Vredesweek. Tijdens deze week hangt zelfs aan de Steenwijker toren en bij het Gemeentehuis de Vredesvlag. Hieruit mag blijken dat deze week niet meer aan louter Doopsgezinden is.

Wilt u ons steunen?

Wilt u deze en andere activiteiten steunen door een gift of een legaat? Dan is belangrijk voor u om te weten dat we een ANBI geregistreerde instelling zijn. Daardoor zijn uw giften aftrekbaar voor de belastingen. Klik HIER voor onze gegevens.

Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Giethoorn   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Steenwijk
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2018 Doopsgezind.nl